De Gymnastiekfederatie Vlaanderen en de Franstalige gymnastiekfederatie, samen de Koninklijke Belgische turnbond, hebben op dinsdag 17 maart beslist om alle gymnastiek-, dans-, demo- en rope skipping competities op alle niveaus tot en met 1 juni 2020 te annuleren.

We zijn er ons van bewust dat de beslissing om ons competitiecircuit stop te zetten een grote impact heeft op onze clubs en hun leden. Indien de maatschappelijk situatie het toelaat en indien er vraag is van onze clubs zal Gymfed bekijken of een plaatsvervangende organisatie (ander concept) voor het Groot BK, dat eind mei gepland stond, opportuun is.

Lees verder...